Planer på att starta företag offshore?

Starta ett offshorebolag enkelt med oss

Vad är egentligen ett “offshorebolag”? Ett företag som är offshore är egentligen endast ett företag som är registrerat i ett annat land än där du faktiskt är bosatt. Men när många tänker på företag offshore så är det generellt länder med 0% skatt och relativt enkla formella krav såsom BVI (Brittiska Jungfruöarna), Belize, Seychellerna, Caymanöarna, Marshall Islands, Mauritius, Bahamas och några fler.

Fördelar med offshore bolag

Planera ditt företagande med bolag offshore

Att starta ett företag offshore, det vill säga att registrera företaget i en annan jurisdiktion än den där ägarna eller den huvudsakliga verksamheten är baserad, kan erbjuda flera fördelar. Fördelarna med att starta ett offshorebolag kan hjälpa dig effektivisera din verksamhet samt för din egna livsstil.

Hur kan ett företag offshore hjälpa dig och din verksamhet

Fördelar med ett företag offshore

Skattefördelar

Många offshore-jurisdiktioner erbjuder låga eller inga företagsinkomstskatter, kapitalvinstskatter eller utdelningsskatter. Detta kan avsevärt minska den totala skattebördan för företaget och dess ägare.

Anonymitet och sekretess

Offshore-jurisdiktioner har ofta strikta sekretesslagar som skyddar identiteten på företagets ägare och aktieägare. Detta kan vara fördelaktigt för att skydda personlig integritet och känslig affärsinformation.

Skydd av tillgångar

Offshore-företag kan erbjuda ett starkt skydd för tillgångar mot krav från fordringsägare, rättsliga åtgärder och politisk instabilitet. Detta skydd kan vara särskilt viktigt för personer och företag med betydande tillgångar.

Internationell verksamhet

Ett offshore-företag kan underlätta internationell handel och affärsverksamhet genom att ge tillgång till globala marknader och finansieringsmöjligheter. Offshore-företag kan också hjälpa till att minimera tullar och andra handelsbarriärer.

Flexibilitet i bolagsstrukturer

Offshore-jurisdiktioner erbjuder ofta flexibla företagsstrukturer som kan anpassas för att möta specifika behov och mål. Detta inkluderar olika typer av företag, såsom aktiebolag, begränsat ansvariga företag (LLC), och truster.

Planering för succession och arv

Offshore-strukturer kan underlätta planeringen för succession och arv genom att erbjuda lösningar som truster och stiftelser, vilket kan hjälpa till att skydda och överföra förmögenhet till framtida generationer på ett smidigt sätt.

Kontakta oss vid frågor om att starta företag offshore så hjälper vi dig att komma igång

Starta bolag offshore?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att komma igång.